Schulkooperationen

Wir kooperieren mit …

 

Grundschule Bad Münder

Trompeten Gruppe (Leitung: Roman Plaskov)

Cello Gruppe (Leitung: Eszter Vörös)

Percussion Gruppe (Leitung: Sven Petersen)

Gitarren Gruppe (Leitung: Dmytro Vakser)

Geige Gruppe (Leitung: Tianshu Chao)

 

Grundschule Bakede

Chor (Leitung: Lei Zhang)

Percussion Gruppe (Leitung: Carolin Radenz)

 

Grundschule Eimbeckhausen

Chor (Leitung: Cornelia Hellbrügge)

Percussion Gruppe (Leitung: Carolin Radenz)